Notícies

ELECCIONS PRESIDENT i JUNTA DIRECTIVA SKAPHOS SUB

Proclamació President i membres a Junta Directiva

De la convocatòria d’eleccions a President i membres de la Junta Directiva del Club SKAPHOS SUB PALAMÓS pel període 2020-2028 (8 anys) ha estat proclamada directament per la Junta Electoral com a única candidatura i sense que calgui el procés de votació entre els socis.

President: Sr. Carles Font i Planella        
President honorífic: Sr. Pere Tur i Brunsó (càrrec addicional a la candidatura)    
Vice-president: Sr. Enrique Ruiz Garcia        
Tresorer: Sr. Hipòlit Bouisson i Lloveras    
Secretària: Sra. Eulàlia Alonso i Guivernau
Vocal: Sr. Jordi Pérez i Grimal        
Vocal: Sra. Montserrat Fernández Garcia