Notícies

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Els socis i sòcies Skaphos-sub participen activament en aquest projecte únic i exemplar per a la nostra zona marina. El nostre agraïment i suport.

SOM NATURA | SOM ESPORT | SOM SKAPHOS-SUB

#skaphossub #skaphospalamos #fecdas

 

Foto del darrer Plenari de la Taula de Cogestió del Baix Empordà que es va concretar les accions per al 2022-2023.

Destacar la implicació en aquest projecte dels socis i sòcies Skaphos-sub.