Notícies

ESPORT BLAU ESCOLAR EN ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES

El club SKAPHOS SUB promou les activitats subaquàtiques des de l’any 1979 i com a Club pioner ha posat en pràctica el Projecte esport blau escolar en activitats subaquàtiques.

Des de l’any 2019, totes les convocatòries han estat un èxit i s’han millorat fins el punt que les escoles partícips han realitzat activitats paral·leles, fent encara més gran aquest projecte.

Des del suport del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós, Skaphos Sub està implantant aquest projecte als nens i nenes de les Escoles de Palamós.

A qui va dirigit

A la primera fase d’implantació va dirigit, principalment, a tots els centres educatius que practiquin natació escolar durant l’horari lectiu en les edats de final d’etapa d’educació primària.

El club SKAPHOS SUB promou les activitats esportives de base i aportarà els tècnics esportius avalats per la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, sense ocasionar cap despesa al Centre escolar receptor.

Objectiu principal

Impulsar la iniciació i el coneixement de l’esport subaquàtic d’iniciació, mitjançant la tècnica del  busseig amb tub i ulleres (“snorkeling”).

Procediment i Finalitats

La immersió lleugera consisteix a observar el fons marí amb l'ajut d'ulleres, respirador de superfície (tub) i aletes.

Mitjançant l’activitat esportiva, s’aprèn a conèixer, respectar, gaudir, conviure i estimar el nostre fons marí. Per aconseguir-ho, es compta amb la complicitat i la guia del professorat dels centres d’ensenyament i dels tècnics d’esport qualificats per la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques.

Aquest aprenentatge esdevindrà un esport familiar durant les jornades de platja. Gaudirem tots junts de la nostra fauna marina, tot coneixent-la i respectant-la.

Transversalitat interdisciplinària i educativa

Fomentar els valors de la superació personal, l’autodisciplina, la responsabilitat, el treball en equip, el respecte al medi i el descobriment del litoral català.

Objectius generals

– Ajudar en la formació integral de l’alumnat de primària.

– Fomentar i reforçar l’adquisició d’habilitats físiques bàsiques.

– Aprendre la tècnica del busseig en tub com a millora de la natació escolar.

– Educar mitjançant un material esportiu que millora la pràctica esportiva a l’aire lliure.

– Aconseguir que tot l’alumnat tingui l’oportunitat de conèixer la pràctica del busseig en tub.

– Vincular al professorat i posicionar les activitats subaquàtiques com a opció al medi marí.

– Popularitzar, aproximar i promocionar una natació escolar alternativa dins els Centres Educatius.

– Conèixer la nostra fauna marina i gaudir-la a través d’una pràctica esportiva respectuosa.

– Conscienciar de la importància de la conservació del medi marí.

– Fomentar l’interès per la fauna marina, a partir d’una exposició al mateix centre educatiu.

– Fomentar la pràctica esportiva a partir del joc subaquàtic de la recerca de peixos a la piscina.

Programa teòric

Consisteix en una xerrada i projeccions d’una hora lectiva a la mateixa escola.

 • Vídeo general introducció de les activitats subaquàtiques (fotosub apnea). (5’)
 • Vídeo introducció del busseig en tub. Veure les possibilitats de la pràctica en piscina. (5’)
 • Explicar per sobre la fauna peixos de la mediterrània. (10’)
 • Difondre la importància del respecte i la conservació del medi. (10’)
 • Explicar la degradació del medi: canvi climàtic, afectació del plàstic en el mar… (5’)
 • Donar alternatives de participació: reciclatge, neteges de platges, col·laboració ciutadana com entitat “Observadors del mar”… (5’)
 • Debat i preguntes. (15’)
 • Visita exposició in situ dels plafons de peixos. (15’)

Exposició de plafons

El club disposa de plafons educatius on visualitzar els peixos del litoral. Amb un gran format vertical, es poden deixar en peu en un espai comú. Poden servir als centres educatius com a material de treball i suport durant unes setmanes.

Aquí el treball interdisciplinar pot ser molt motivador, tot comptant amb la implicació i participació del professorat del centre educatiu:

 • Pot ser el punt de partida d’altres treballs paral·lels.
 • Esdevenir un punt de trobada lliure per fomentar el coneixement a partir d’exposicions.
 • Fa visible que durant aquest període hi haurà una xerrada i una classe pràctica.
 • Els alumnes grans poden presentar el seu treball de recerca a altres alumnes més petits.

Programa pràctic

Consisteix en una pràctica del busseig amb tub durant l’hora lectiva que l’escola dedica a l’aprenentatge del curs de natació escolar.

La pràctica seria desenvolupada per tècnics esportius avalats per la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, coordinats amb els tècnics de la natació escolar.

S’aportarà material addicional per fer possible la seva pràctica: aletes, ulleres i tub. Recomanarem portar el material subaquàtic que ja tinguin a casa. Evitar compres per a la realització d’aquesta activitat.

Objectius:

 • Prendre contacte i utilitzar correctament el material subaquàtic bàsic: ulleres, tub i aletes.
 • Descobrir els avantatges de practicar la natació amb aquest senzill equipament.
 • Gaudir d’una activitat que poden practicar en família a la platja.

Desenvolupament:

 • Breu explicació de l’activitat i del material a utilitzar. (5’)
  • Dos grups (segons nivell): (15’)
 1. Introducció a les ulleres amb tub
 2. Utilització de les ulleres, tub i aletes
 • Joc de recerca de peixos: Joc de fotografies de peixos plastificats que es dipositen al fons i un cartell amb tots els peixos i els seus noms.
  1. Cercar peixos i després veure nom al cartell (10’)
  2. “Captura” dels peixos que assenyales al cartell (10’)

Programa addicional al centre

El centre escolar pot incorporar, si ho considera, activitats alternatives interdisciplinars al disseny curricular del trimestre. A tret d’exemple:

 1. Visita en vaixell de fons de vidre per veure els peixos de les Illes Medes.
 2. Activitats de descoberta de la fauna costanera per entitats especialitzades.
 3. Visita de museus marítims i aquàriums.
 4. Sortides a centres de recuperadors de fauna marina.
 5. Recomanar a les AMPES les sortides esportives familiars de busseig amb tub.

Alumnes de secundària

En una segona fase i per l’edat dels escolar es poden:

 1. Aprofundir en temes especialitzats del medi ambient, biologia o altres esports més tècnics.
 2. Fer un bateig de busseig amb ampolla d’aire comprimit.
 3. Aprofundir en el món de la fotografia subaquàtica i la seva pràctica.

Alumnes adults

En una tercera fase i per als majors d’edat:

 1. Presentar-los els cicles formatius d’instructors de busseig com a opció laboral als centres de busseig de tot Catalunya o internacionals.
 2. Orientar i tutoritzar als alumnes que mostrin capacitats i un especial interès cap al món marí, envers una futura carrera de Biologia o Ciències del Mar.

SOM PROMOCIÓ ESPORTIVA | SOM ESPORT | SOM SKAPHOS-SUB