Notícies

CLUB – CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL

ASSEMBLEA ANUAL GENERAL ORDINÀRIA

Benvolgudes sòcies i benvolguts socis,

Per la present, es convoca als socis a l’ASSEMBLEA ANUAL GENERAL ORDINÀRIA del club SKAPHOS SUB, que tindrà lloc el dijous, dia 28 de desembre de 2023 a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20 h. en segona convocatòria i definitiva a la Sala de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou, Parc Països Catalans, 1, de Palamós.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA ANUAL GENERAL ORDINÀRIA

1. Informe del President i de la Junta Directiva.

2. Informe de les diferents seccions del club.

3. Balanç comptable 2023 i Pressupost 2024.

4. Presentació del calendari d’activitats 2024 per seccions.

5. Ratificació càrrecs Junta Directiva.

6. Precs i preguntes.

7. Nomenament de dos socis interventors, entre els assistents a l’Assemblea, que aprovaran i signaran l’acta conjuntament amb el President i el Secretari.

Esperem, com sempre, la vostra assistència i participació.

Junta directiva SKAPHOS SUB