proves

AMBIENT SKAPHOS DE PLATA 2020: MARGOT BOSCH – Ingravidesa
FAUNA NO PEIXOS SKAPHOS DE PLATA 2020: XAVIER SALVADOR – Cratena peregrina amb l
Tercer empatat DENUNCIA SKAPHOS DE PLATA 2020: XAVIER SALVADOR – Impacte de cade
Primer APNEA SKAPHOS DE PLATA 2020: XAVIER SALVADOR – Nedant amb un gegant
APNEA SKAPHOS DE PLATA 2020: CARME PRIOR