proves

Primer empatat AMBIENT SKAPHOS DE PLATA 2020: XAVIER SALVADOR – Posta de sol a P
Tercer empatat DENUNCIA SKAPHOS DE PLATA 2020: LORE RODRIGUEZ – Cranc atrapat en
Tercer FAUNA NO PEIXOS SKAPHOS DE PLATA 2020: MARC COLLELL – Pink
Segon empatat PEIXOS SKAPHOS DE PLATA 2020: XAVIER SALVADOR – Face to face
Primer AMBIENT SKAPHOS DE PLATA 2020: XAVIER SALVADOR – Ambient model